ABOUT

Share the loveShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someonePrint this page

Welcome to Travel with a Vietnamese Passport, and my name is Anh!

I’m a Saigonese, an avid traveler, a forever learner, a young professional, a business developer apprentice, a singing enthusiast, a ukulele practitioner, a dog lover, a nature appreciator, a multipotentialite. I was hatched in Vietnam to two loving parents who are living examples of chasing their dreams and making a difference for their families and communities. I started living abroad alone since 2006 when I was 15 years young. It has been a wonderful journey and I would not done it any other way.

Countries I’ve lived in: Vietnam, Australia, USA, China, Singapore, and Spain. Currently in Spain

Why Travel with a Vietnamese Passport? 

Not all passports are created equally. Vietnamese passport is among the weakest to travel due to the many visa restrictions (ranked 90th in the world’s passport power index) but that doesn’t mean a Vietnamese citizen has to forgo his/her wanderlust. I’d like to think of this bilingual English – Vietnamese blog as a platform to share stories & tips on the road, as well as to inspire and connect young Viet travelers (and travelers in the making). And of course, I’m sharing a genuine Vietnamese female perspective in traveling and living abroad to international friends, too.


♥ Mình sinh trưởng ở Sài Gòn trong gia đình có ba mẹ đều là người chí thú làm ăn và sống có mục đích nên mình cũng mong muốn được tiếp nối truyền thống đó. Mình sống xa nhà từ năm 2006 lúc 15 tuổi, hành trình đôi lúc rong ruổi và nông nổi nhưng giúp mình lớn lên nhiều.

Nơi mình từng sinh sống: Việt Nam, Úc, Mỹ, Trung Quốc, Singapore, và Tây Ban Nha. Đang ở Tây Ban Nha

Tại sao lại sinh ra cái blog này? 

Vì không phải hộ chiếu nào cũng như nhau. Việt Nam là một trong những nước có hộ chiếu đi được ít nước mà miễn thị thực (visa) nhất, đến tận hạng 90 trên toàn thế giới, nhưng không vì lẽ đó mà công dân Việt Nam không thể không có niềm đam mê du lịch. Mình mong muốn chia sẻ với các bạn trẻ kinh nghiệm xuất ngoại của mình và các bạn “ta ba lô” Việt Nam khác qua blog song ngữ Anh – Việt này để ủng hộ các bạn “đi” thật nhiều vì “đi một ngày đàng học một sàng khôn” mà.

TOP