♥Wikipedia có khá đầy đủ các thông tin thị thực / hộ chiếu về những nước miễn visa / cấp visa tại sân bay cho hộ chiếu phổ thông Việt Nam. Đây là mình tự tìm hiểu trên mạng nhé, không đảm bảo đúng 100%. Các bạn chịu khó nghiên cứu và liên hệ các lãnh

[Có tiếng Việt bên dưới] I went to Hong Kong for the Harvard Project for Asian and International Relations but I still got to tour the city a bit. Although not exactly amongst the cheapest destinations in Asia for backpackers, Hong Kong is relatively safe and fun. Food is delicious, transportation is convenient and people

Peru: the Places

Saturday, 30 July 2016 by

Where have I been in Peru during 30 days? Đi đâu 30 ngày lang thang ở Peru? As hard as having my dear camera stolen on the very last day of my backpacking adventure in Peru, I managed to have everything backed-up (Thank goodness for USBs/thumb drives.) I was challenged physically and emotionally in so

TOP