Nghe Nguyên kể về cuộc sống “đi học, đi chơi, đi tắm biển” của em ở Colombia mà ham. Song cơ hội không phải tự nhiên mà đến. Dù còn rất trẻ, Nguyên đã ý thức được tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ và đeo đuổi những cơ hội được trải nghiệm và

[English – Tiếng Việt] Medellín is Colombia’s second largest city with a population of 2.5 million residents. It was once known as the most violent city in the world due to the massive drug cartels in the 1980s. Over the years, Medellín has revolted and became an attractive destination for many, myself included. It was where my

TOP