“Đi xa cũng giống như đi shopping vậy đó, thay vì mua sắm quần áo và vật chất thì mình mua kinh nghiệm, mua kiến thức. Nó cũng là một cách làm đẹp nhưng làm đẹp tâm hồn thay vì hình thức.” Mình gặp Nam những ngày cuối năm 2014 tại hostel Pirwa mình đang

Bolivia: First Time Q&A

Monday, 19 June 2017 by
[English – Tiếng Việt] “I’m traveling to La Paz, Bolivia this summer for studying abroad and I’m a little nervous because I’ve never flown anywhere out of the country before and my sisters keep scaring me about traveling down south…” a young friend recently wrote to me (not that I’m old, she’s just younger). I

[English – Tiếng Việt] I got robbed for the third time in South America, this time in La Paz, Bolivia (the first two were in Peru). With a minor panic attack, I ran into Tatiana on my way back to Pirwa – the hostel where we were working at the time, she at the reception

TOP