Du lịch Ethiopia có gì hay? Toạ lạc ở đông Phi, Ethiopia có khá nhiều điều thú vị mà thế giới ít biết đến. Thứ nhất là cảnh đẹp, đẹp nhức nhối, đẹp không đụng hàng luôn. Thứ hai là người đẹp. Nội hai lý do này thôi là đủ để lên đường rồi đúng

When I told my mom that I’d be going to Ethiopian, she asked me with her eyes wide open, “Where is Ethiopia?”After being pointed out its location in Eastern Africa and bordered with Kenya, Somalia, Djibouti, Sudan, etc., her concerns now shifted to safety and what is there to see. Let me first say, Ethiopia

Tagged under: , , ,
TOP