Do Vietnamese eat dogs?

Thursday, 26 October 2017 by

We all have misconceptions about a culture we’re not familiar with. Like any country, Vietnam has a number of stereotypes and surely many of which are inaccurate. As a born & raised Saigonese, I find myself explaining the same misunderstandings multiple times about my imperfect lovable tiny densely-populated country Vietnam. Of course I cannot speak for more

Scooter from Saigon to Siem Reap

Saturday, 15 October 2016 by
[English – Tiếng Việt] Campuchia nằm ngay phía bên kia biên giới Việt Nam và không đòi hỏi thị thực nhập cảnh đối với người Việt Nam. Bạn có thể bay hay đi xe đò qua, hoặc thích mạo hiểm thì cưỡi xe máy như Alvin. Alvin là người đồng sáng lập và điều hành

TOP